یه دونه فال گرفتم !

 

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختروکار آخرشد

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

حاشیه 1: عجب فالی !

حاشیه2 : هنوزم دود از کنده بلند میشه !

حاشیه 3 : هنوزم معتقدم یه کمی باید کتک بخوری !نیشخند

حاشیه 4 : غرغرو !

حاشیه 5 : ر.ک به آخر پست قبلی !

حاشیه 6 : !!!!!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید