لرستان خيلی خوش گذشت اين اولين اردويی بود که چند روزه بود و با بچه ها می رفتم32.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهرا

من بازم دلم ميخواد:(

mina

اميدوارم حسابی خوش گذشته باشه!!