در دنیا

درِ دنیا رو زدم بهم بگو جات کدومه

هی به من وعده نده امروز و فردات کدومه

پای موندن نداری یا دل رفتن نداری

گله پیش من نیار آخر حرفات کدومه


اگه دلواپس من نیستی نباش خیر سرت

منو دس به سر نکن عمرمو هدر نکن

راست و دروغات کدومه


اگه پا کج بذاری کج می شه بار شترت

به خدا که قبله ی کج به خدا نمی رسه


گاهی دل شکستنا باعث گریه زاریه

گاهی بخت آدما آخر بدبیاریه

اما اون که  اختیارش تو رو مجبور می کنه

مث نجارا در و تخته رو خوب جور می کنه


اگه دلواپس من نیستی نباش خیر سرت

منو دس به سر نکن عمرمو هدر نکن

راست و دروغات کدومه


اگه پا کج بذاری کج می شه بار شترت

به خدا که قبله ی کج به خدا نمی رسه

 

/ 0 نظر / 13 بازدید