انرژی مثبت

 

از ساعت شش و نیم عصر دیروز یا دیشب تا حالا به اندازه تمام این سالها انرژی مثبت گرفتم درست مثل یه باتری که دیگه با این اتفاقات اخیر به آخرین روزای خودش نزدیک میشد که یهو شارژ شد ! 

نمیدونم تا حالا عقلم نرسیده بود !!! دیروزم تمام بدنم خشک و سرد شده بود و نزدیک بود سکته کنم ، مغزم هم از کار افتاده بود ! ولی خوشبختانه زنده موندم !

بعضی وقتا آدم فک میکنه یه کاری خیلی آسونه بعدش میبینی مثل جون کندن میمونه ! ولی ارزش داشت خیلی هم ارزش داشت چون من برای ادامه نفس کشیدن باید خطر کنم !

/ 0 نظر / 18 بازدید