پیش میاد ...

 

گاهی اوقات پیش میاد که از زندگی متنفر بشی ، گاهی اوقات پیش میاد که بخوای زندگی و همه چیزای توشو بالا بیاری ! گاهی اوقات پیش میاد که فقط نفرت و کینه توی قلبت بمونه ، فقط نفرت و کینه ...

نفرت ار دروغ و دروغگو ، نفرت از فریب و فریبکار ...

ولی همه اینها بیشترین مدتی که می تونن توی قلبم بمونن یک ساعته یعنی بهتره بگم دلم این همه پلیدی رو طاقت نمیاره و بعد از یک ساعت می شه همون دل همیشگی ...

/ 0 نظر / 15 بازدید