گر تو آزاد نباشی

 

نه همین غمکده ، ای مرغک تنها قفس است

گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است

تا پر و بال تو و راه تماشا بسته ست

هر کجا هست ، زمین تا به ثریا قفس است

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد

همه جا در نظر مردم دانا قفس است.

"فریدون مشیری"

/ 0 نظر / 15 بازدید