هنوز زنده ام هر وقت خواستم بميرم قبلا اطلاع ميدم04.gif

من آدم بشو نيستم که هر بار که قول بدم و توبه کنم باز دوباره آخر ترم اومده و بقيه ماجرا ها25.gif

ترم اول می رفتم سر کلاس و گوش می دادم بعد يه شب امتحان ميخوندم و نمره ميگرفتم ترم دوم ميرفتم سر کلاس و گوش نميدادم و باز شب امتحانی نمره ميگرفتم اين ترم که سر کلاس نميرم و شب امتحان هم نمی خونم نمره های ناپلئونی هستن که رديف شدن برای ميان ترم ها خدا خودش ترم ديگه رو به خير بگذرونه09.gif

با زهرا رفتيم کارگزاری بورس که مثلا يه کار مفيد انجام بديم که به رشتمون هم بياد22.gif

هيچکی تحويل نميگرفت اما وقتی فهميدن دانشجوی اقتصاد هستيم اونم از نوع دانشگاه تهرانش يهو تحويل کش ما هم قيافه حق به جانب يعنی بابا ما اين کاره ايم

(حلا هيجی حاليمون نبود تازه ميخواستيم بريم کلاس مقدماتی04.gif09.gif)

/ 2 نظر / 2 بازدید
viliam

سلام بلاگ زيبايی داريد يه سری هم به ما بزنيد مرسي Evry Day Up To Date

لات جوانمرد

همه همین جورن ....هیچ کسی واسه درس خوندن ادم نمی شه همه آخر ترم ادم می شن ...زت چوغ