نشانه هایی برای ادامه زندگی

 

چند سال بود که یه رنگین کمون زنده ندیده بودم ! شایدم بوده و من توجهی نکرده بودم

هفته پیش که بارون میومد و آفتاب هم بود موقع برگشتن یه رنگین کمون واقعا زیبا بعد از سالها دیدم ‘ جالب اینکه خیلی هم توی آسمون نزدیک بود ! به طوری احساس کردم یه نقاشی خوشگل پشت یه ساختمونه !

هنوزم چیزایی هستن که آدمو به زندگی امیدوار میکنه هرچند از نظر بقیه بی اهمیت و کوچیک باشن ولی همین دیدن یه رنگین کمون برای من یعنی یه عالمه احساسات خوب و دلپذیر .

/ 0 نظر / 15 بازدید