قلب !

 

  نکته1: یه وقتایی ، یه جاهایی ؛ یهو قلبم فشرده میشه ! نمی دونم اون قلب گوشتی شکله؟! یا اون قلبی که بهش میگیم قلب ولی در واقع مغزه ؟!!!

  نکته2: امروز برای اولین بار احساس کردم اینقدر از استاد راهنمام بدم اومده  که دلم میخواست میز و صندلی و اتاقش روروی

 سرش خراب کنم !!!!!

  نکته  3:  چه خوبه که یه آدمایی رو مجبور نیستیم همیشه ببینیم  ! وگرنه دق مرگ میشدیم !

نکته 4 : از اینکه اینا رو اینجوری نوشتم حال کردم نیشخند 

/ 0 نظر / 17 بازدید