خدایا شکرت !

 

داشتم الکی الکی می شدم تلخون یک چشم !!!

خدایا شُکرت که به خیر گذشت چشم

همیشه دلم می خواست اگه مرگ مغزی شدم همه عضوهای بدنم اهداء بشه ، فقط یه عضو دلم نمی خواست اهداء کنم و اونم چشمام بود .

/ 0 نظر / 18 بازدید