باز آمدم

  

                                         

                                       

با ز آمدم ... 

باز آمدم از چشمه خواب 

 کوزه تر دستم

مرغانی می خواندند   ،    نیلوفر وا می شد

کوزه تر بشکستم در بستم  

 و در ایوان تماشای تو بنشستم                                                                                            (سهراب)                                                                                                                     

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
مرضیه

سلام عزیزم. خوبم. تو چطوری؟ مطلبی که در باره دانشگاه رفتن و این 4 سال نوشتی رو خوندم. واقعاَ راس می گی. واسه خیلیا دانشگاه جز پسرفت چیز دیگه ای نداره . پس رفت از انسانیت حتی! مگر ایکه آدم سر خودش رو به کارای دیگه هم گرم کنه و لا اقل تو این 4 سال جای دیگه مفید باشه. مثل من[نیشخند]

زینب

تماشای کی؟ خیلی زرنگی ها ... تا کنکور تموم شد ... [چشمک][نیشخند]

باران

سلام... خوبی؟ چه خوشکل شده اینجا!![قلب]