دل

 

دلم می خواهد بنویسم اما دستهایم یاری نمی کنند

حاشیه١ :تو رو خدا برام دعا کن که تا یکشنبه دق مرگ نشم !

حاشیه ٢:وقتی اینقدر گره به کار آدم میافته حتما یه جای کار ایراد داره

حاشیه ٣:من هستم. اگر در دنیای مجازی نیستم حتما در دنیای حقیقی هستم !

حاشیه ۴: امروز دوشنبه شده و من دق نکردم نیشخند

حاشیه ۵: بعد از مدتها که از ایمیل یاهوم استفاده نکرده بودم ، امروز که بازش کردم یه آفلاین دیدم که حرفای نامربوط نوشته بود ! خیلی غصه ام گرفت . چرا یه نفر به خودش اجازه میدن همچین کاری کنه ؟ و اینقدر هم جرات نداشته که با آی دی خودش بذاره ؟ تاثیری که این حرفای بد روی ذهن آدم میذاره خیلی بدتر از خود اون کلمات هستن ناراحت

 حاشیه ۶ : شبیه دو نقطه دی شدی نیشخند من واقعا از این شکلک خوشم میاد .

/ 0 نظر / 14 بازدید