وای چقدر طولانی شده هيچی به ذهنم نمی رسه02.gif آهان مامان دوستم توی مسجد ارگ فوت کرد 17.gifچقدر برای دوستم گريه کردم17.gif چند روز قبل از اين ماجرا داشتم به مامانم می گفتم چقدر بده چقدر سخته آدم مامان نداشته باشه15.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
**dogholoha.sara va zahra**

salam aziz.... khoobi?.... bloget vaghan jalebe... tabrik migam.... khoshhal misham be bloge ma ham biyay.... movafagh bashi dar panahe hagh....