بی نظمی

 

مثل یک مرورگر اینترنت ! دارم لایه هایی وجودی و زندگی ام رو مرور میکنم ، این روزها بیشتر از هر وقت دیگه ای توی فکر میرم . دلم میخواد همه چیز درست بشه ، ذهنم و فکرم بازتر بشه . میخوام یه پاک کن بردارم و اشتباهات رو پاک کنم ولی نگاه که میکنم میبینم کار اشتباه همون کار درست بوده ! میخوام با یه مداد B6 کارهای درست رو پررنگ کنم ولی میبینم کار درست همون اشتباهات بوده !!! درست و غلط قاطی شدن !

همیشه همه چیز توی مغزم توی طبقه و اتاق مخصوص به خودش بود . نظم و ترتیب و برنامه فکری ! حالا بعد 24 سال ! این اطلاعات توی مغزم از طبقه ها و اتاق های خودشون در اومدن و راه افتادن توی راهرو های مغزم و شب ها هم که شب گردی می کنن!! نزدیک 3 هفته است دارم مرتبشون میکنم . وقتی وسایل خونه نامرتب باشه به طرفة العینی مرتب میشن اما بی نظمی فکری خیلی زحمت داره .

کلا از بی نظمی و بهم ریختگی بدم میاد . همه چیز باید همیشه مرتب باشه ، شاید توقع نابجایی باشه ولی عادت کردم و ترک عادت هم که موجب مرض استنیشخند

 

...
? تلخون | در ۱۳۸۸/۸/٢٥ |   | حرف تازه و کهنه ()