خوشگذرانی

روز شنبه يکی جزوه هامو گرفت قرار بود افطار بياره ( راستی افطاری خوش گذشت) اما اين خوشی خيلی طول نکشيد چون اونی که جزوه ها برده بود نيومد و فردا صبح هم امتحان برقرار بود تازه بعد از افطار مسابقات فوتبال جام رمضان بود که ورودی های ما ۷به۱ باختند! خوشبختانه امتحان آسون بود و با اينکه هيچی نخونده بودم سوالها رو جواب دادم . ۱شنبه افطار مهمون دانشکده برق بوديم که خيلی خوب بود امروز هم که اصلا حال و حوصله دانشگاه رو نداشتم ديشب هم تا ۲ بيدار بودم که عيد بشه ولی نشد يادمه روزهای اول معارف هم غيبت نداشتم ولی حالا هر وقت خوابم مياد نمی رم

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/٩/٤ |   | حرف تازه و کهنه ()