جشن فارغ التحصيلي

يعني تموم شد ؟

به همين راحتي(به همين خوشمزگي) همه چي تموم شد؟ ۴ سال چه زود ميگذره . مثل اين پيرزن ها و پيرمردها هستن ميگن تا چشم به هم بذاري عمرت تموم شده . قبلا فكر ميكردم مزخرف ميگن اما جشن امشب كه تموم شد ديدم راست ميگفتن!

در گذرگاه زمان/خیمه شب بازی دهر/ با همه تلخی و شیزینی خود می گذرد/ رنگها رنگ دگر مي گيرند / عشق ها ميميرند / و فقط خاطره هاست / كه چه شيرين و چه تلخ دست نا خورده به جا ميماند./

اين قسمتي بود از متن پاياني جشن فارغ التحصيلي كه زهرا نوشته بود و من به عنوان مجري خوندم. از جشن هيچ چي نفميدم.

كنكور رو مجاز نشدم چون  بي خيال شده بودم . اما كم كم بايد با خيال شم.

...

? تلخون | در ۱۳۸٦/۳/٧ |   | حرف تازه و کهنه ()