اربعين

نمی دونم چرا چند وقت یه دفعه میمیرم و دوباره زنده میشم

دیدین بعضی ها رو توی  تی وی  نشون میده که گریه شون نمیاد ؛ اینقدر چشماشون رو فشار میدن که یه قطره بیاد خوب گریه ات نمیاد گریه نکن ! نمیمیری که!

( برنامه گریه کردن به عنوان یک کار و یک وظیفه و یک وسیله برای رسیدن به هدفی و به عنوان یک اصل و یک حکم چیز دیگری است؛

و گریستن یعنی تجلی یک احساس ؛ حالتی جبری و فطری از یک عشق؛ یک رنج؛ یک شوق یا اندوه؛ چیز دیگری.)

{بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است}

ضمیمه: کنکور ارشد تموم شد و من خوشحالم از اول که خواستم شروع کنم فهمیدم که نمیرسم تموم کنم و بیخیال شدم که انرژی ام واسه سال دیگه ذخیره بشه . خیلی ها شروع کردن و یه هفته مونده به کنکور چیزی رو فهمیدن که من ۴ ماه پیش فهمیدمبه این میگن آینده نگری اما خدا کنه اونایی که خوندن و زحمت کشیدن قبول بشن این ۲ آ دو منظوره بود : اول اینکه قبول میشن دوم اینکه از رقیبهای من کم میشه

...
? تلخون | در ۱۳۸٥/۱٢/۱٩ |   | حرف تازه و کهنه ()