سواله ديگه پيش مياد

يه سوال بزرگ هميشه توی مغزم واسه خودش جولان ميده :اونم اينکه چکار کنم که در برخورد با آدما بدون توضيح و واضحات اضافی منظور خودم رو بفهمونم ؟؟؟يا چه طوری بگم از رفتارت برداشت اشتباهی نکنن

هيچ وقت دوست ندارم دل کسی بشکنه چون تقريبا همه آدمای اطرافم رو دوست دارم کمتر پيش مياد از کسی واقعا بدم بياد . هميشه فکر ميکنم اگه دل آدمی از دست يکی بشکنه بالاخره خدا کارشو بی جواب نميذاره همين هم باعث شده خيلی موقعها برخلاف ميلم رفتار کنم من که نميتونم تا آخر عمرم اين جوری زندگی کنم چرا آدما از نگاه همديگه منظور هم رو درک نمی کنن اگه اين جوری بود هيچ وقت دل کسی نمی شکست

...
? تلخون | در ۱۳۸٤/۸/٢٥ |   | حرف تازه و کهنه ()