وای چقدر خوشحالم يه اردوی ۴ روزه به استان لرستانبه به به همراه زهرا و يه دوست ديگه از ۲۹ ارديبهشت تا ۱ خردادچقدر خوش ميگذره ولی روز قبلش يعنی ۲شنبه با امتحان خرد حالمون رو ميگيرن

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٢/٢٦ |   | حرف تازه و کهنه ()