الان چند روزه که از سال نو می گذره تلويزيون هم توی اين مدت تا می تونست فيلم گذاشت من که شخصا هيچ کدام را به طور کامل نديدم چون يا مهمون داشتيم يا مهمونی بوديم انگار يکی اين صدا و سيما رو مجبور کرده که تمام طول سال برنامه های تکراری بده بعد موقع عيد يا ماه رمضون خودشو از فيلم دادن خفه کنه

فکر نمی کنم کسی باشه که همه فيلم ها و سريالها رو توی اين مدت ديده باشه مگر اينکه از صبح تا شب توی خونه مونده باشه 

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/۱/٧ |   | حرف تازه و کهنه ()